U akciji unapredjenja kvaliteta u turizmu "Turistička patrola 2016." Klub Budimlija dobio je priznanje za digitalni marketing. Zahvaljujemo se Turističkoj organizaciji grada Loznice, kao i autorima svih fotografija i filmova koje smo koristili za digitalnu promociju vaše i naše Budimlije.

Ova nagrada za nas predstavlja značajno priznanje, ne samo za promociju Kluba Budimlije već i celokupnih turističkih kapaciteta grada Loznice.

!--